Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Van Doren Groep

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing van de Van Doren Groep. Deze voorwaarden bestaan uit de FME-leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 13 mei 2022 onder nr. 13/2022 met aanvullingen van de Van Doren Groep.

Tot de Van Doren Groep behoren Van Doren Engineers, Van Doren MES, Duim Techniek en Van Lente Systeemintegratie

« Terug naar homepage


Naar boven