Privacyverklaring

Van Doren Groep respecteert en beschermt uw privacy. Onze websites zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Van Doren Groep kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Van Doren Groep.

Van Doren Groep verstrekt deze Privacy Verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Van Doren Groep inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is beschikbaar op onze homepage en via de webpagina’s van Van Doren Groep.

Op sommige Van Doren Groep-websites kunt u producten of diensten bestellen, aanvragen doen, en materialen bestellen. Het type informatie dat we op deze pagina’s inwinnen is naam, contactpersoon, verrekeningsinformatie en transactieinformatie.

Ten einde onze verdere communicatie te optimaliseren en onze producten en diensten te blijven verbeteren, vragen wij mogelijk tevens naar uw persoonlijke en beroepsmatige interessen, demografische gegevens, ervaringen met onze producten en communicatie-voorkeuren.

Van Doren Groep gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.

Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen om u informatie te verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven. Wij houden ons ook aan wettelijke bepalingen en zullen u, waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld eerst om toestemming vragen alvorens contact met u op te nemen.

Van Doren Groep zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of huren. Tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk vereist is, zullen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met zakenpartners die in naam van Van Doren Groep handelen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Tot de Van Doren Groep behoren Van Doren Engineers, Van Doren MES, Duim Techniek en Van Lente Systeemintegratie.

« Terug naar homepage


Naar boven